Information om brug af cookies.
Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at vi bruger cookies.
Læs CFBs privatlivspolitik her
OK

Beredskaberne har længe efterspurgt et fælles overblik til kommunikation og koordination i kaosfasen. I et forsøg på at imødekomme dette behov har Rigspolitiet gennemført pilotprojektet SINE Services i tæt samarbejde med repræsentanter for alle beredskabssektorer i Danmark.

Som led i foranalysen er to pilotløsninger blevet afprøvet af beredskaberne i Østjyllands og Midt- og Vestsjællands Politikredse med meget positiv evaluering til følge.  

Rigspolitiet har på baggrund af evalueringen udarbejdet en rapport med en række anbefalinger vedr. anskaffelse af en landsdækkende SINE Services-løsning. Rapporten blev sendt i høring hos de ansvarlige myndigheder ultimo 2014.

I februar 2015 modtog Rigspolitiet de sidste høringssvar. Flere af myndighederne har stillet yderligere spørgsmål og ønsket nærmere beregninger af projektets omkostninger.

For at imødekomme myndighedernes ønsker er det besluttet, at Rigspolitiet nu gennemgår høringssvarene med myndighederne. Herefter forventes Justitsministeriet og Finansministeriet at blive inddraget med henblik på endelig afklaring af projektets indhold og samlede økonomi. Derefter skal projektet forelægges for Statens IT-projektråd, hvorefter der vil være grundlag for en endelig stillingtagen til gennemførelse af en landsdækkende løsning. 

Rigspolitiet arbejder i øjeblikket på at færdiggøre det samlede projektgrundlag med henblik på at træffe endelig beslutning om projektet.

Hvad er SINE Services?

Tanken bag SINE Services er at udvikle en it-platform til udveksling af information mellem og på tværs af beredskabernes taktiske, operative og strategiske niveauer i forbindelse med indsatser.

Via en tablet skal indsatsledelsen fx kunne se og dele positioner for køretøjer, benytte symboler og tegne på et detaljeret kort over den fælles indsats. Informationerne skal desuden kunne ses og anvendes af vagtcentralerne, KSN og de lokale beredskabsstabe.

Læs mere om SINE Services i folderen via dette link. Folderen er udarbejdet i forbindelse med pilotprojektets foranalyse i 2014.